Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Opsomming van neurale stamcellen Met behulp van klonen Testen
 
Click here for the English version

Opsomming van neurale stamcellen Met behulp van klonen Testen

Article DOI: 10.3791/54456-v 10:32 min October 4th, 2016
October 4th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neurale stamcellen (NSC) verwijzen naar cellen die kunnen zichzelf vernieuwen en differentiëren in de drie neurale geslachten. We beschrijven hier een protocol NSC frequentie te bepalen in een bepaalde celpopulatie via neurosfeer vorming en differentiatie onder klonale omstandigheden.

Tags

Neuroscience neurale stamcellen neurale voorlopercellen klonen neurospheres multipotent neurale stamcellen frequentie
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter