Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Räkning av neurala stamceller Använda Klon Analyser
 
Click here for the English version

Räkning av neurala stamceller Använda Klon Analyser

Article doi: 10.3791/54456
October 4th, 2016

Summary October 4th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neurala stamceller (NSCs) avser celler som kan själv förnya och differentiera in de tre neurala linjerna. Här beskriver vi ett protokoll för att bestämma NSC frekvens i en given cellpopulation med hjälp av neurosfären bildning och differentiering i klonala betingelser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter