Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Definierade och skalbar generation av hepatocyte-liknande celler från mänskliga pluripotenta stamceller
 

Definierade och skalbar generation av hepatocyte-liknande celler från mänskliga pluripotenta stamceller

Article doi: 10.3791/55355
March 2nd, 2017 Usage Statistics

Summary March 2nd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den metod som presenteras här beskriver en skalbar och god tillverkningssed (GMP) -färdig differentiering system för att generera humana hepatocyt-liknande celler från pluripotenta stamceller. Den fungerar som en kostnadseffektiv och standardiserat system för att generera humana hepatocyt-liknande celler för grundforskning och tillämpad humanlever forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter