Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analyse av cellesuspensjoner Isolert fra solid vev ved Spectral Flow Cytometry
 
Click here for the English version

Analyse av cellesuspensjoner Isolert fra solid vev ved Spectral Flow Cytometry

Article doi: 10.3791/55578
May 5th, 2017

Summary May 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver spektral-cytometri, en ny tilnærming i flowcytometri som bruker former av emisjonsspektra for å skille fluorokromer. En algoritme erstatter kompensasjon og kan behandle auto-fluorescens som en uavhengig parameter. Denne nye tilnærmingen muliggjør riktig analyse av celler isolert fra faste organer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter