Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Protokol for differensiering av humane inducerte pluripotente stamceller i blandede kulturer av neuroner og glia for test av neurotoxicitet
 
Click here for the English version

Protokol for differensiering av humane inducerte pluripotente stamceller i blandede kulturer av neuroner og glia for test av neurotoxicitet

Article DOI: 10.3791/55702
June 9th, 2017

Chapters

Summary June 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Menneskeinducerte pluripotente stamceller (hiPSCs) anses som et kraftig verktøy for stoff- og kjemisk screening og for utvikling av nye in vitro- modeller for toksisitetstesting, inkludert nevrotoksisitet. Her beskrives en detaljert protokoll for differensiering av hiPSCs i nevroner og glia.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter