Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Protokoll för differentieringen av humant inducerade plöripotenta stamceller i blandade kulturer av neuroner och Glia för neurotoxicitetstestning
 
Click here for the English version

Protokoll för differentieringen av humant inducerade plöripotenta stamceller i blandade kulturer av neuroner och Glia för neurotoxicitetstestning

Article DOI: 10.3791/55702
June 9th, 2017

Chapters

Summary June 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mänskligt inducerade pluripotenta stamceller (hiPSCs) anses vara ett kraftfullt verktyg för drog- och kemisk screening och för utveckling av nya in vitro- modeller för toxicitetstestning, inklusive neurotoxicitet. Här beskrivs ett detaljerat protokoll för differentieringen av hiPSCs i neuroner och glia.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter