Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utveckling av HiPSC-härledda serumfria embryoidorgan för undersökning av 3-D stamceller med användning av fysiologiskt relevanta analyser
 
Click here for the English version

Utveckling av HiPSC-härledda serumfria embryoidorgan för undersökning av 3-D stamceller med användning av fysiologiskt relevanta analyser

Article doi: 10.3791/55799
July 20th, 2017

Summary July 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här rapporterar vi ett protokoll för att utveckla ett tredimensionellt (3-D) system från humant inducerade pluripotenta stamceller (hiPSCs) som kallas serumfri embryoidkropp (SFEB). Denna 3-D-modell kan användas som en organotypisk skivkultur för att modellera mänsklig kortikal utveckling och för fysiologisk utfrågning av utveckling av neurala kretsar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter