Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Effektiv produktion och redigering av Feeder-fri IPSCs från mänsklig bukspottkörtelns celler med hjälp av CRISPR-Cas9-systemet
 
Click here for the English version

Effektiv produktion och redigering av Feeder-fri IPSCs från mänsklig bukspottkörtelns celler med hjälp av CRISPR-Cas9-systemet

Article DOI: 10.3791/56260
November 8th, 2017

Chapters

Summary November 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokollet beskriver i detalj generationen av fotavtryck-fri inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) från mänskliga bukspottkörtelns celler i feeder-fria förhållanden, följt av redigering med CRISPR/Cas9 ribonucleoproteins och karakterisering av de modifierade encelliga kloner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter