Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Alternativa In Vitro -metoder för bestämning av Viral kapsid strukturell integritet
 
Click here for the English version

Alternativa In Vitro -metoder för bestämning av Viral kapsid strukturell integritet

Article DOI: 10.3791/56444 12:57 min
November 16th, 2017

Chapters

Summary November 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rutinmässiga detektionsmetoder utnyttja virusgenom förstärkning är begränsade av sin oförmåga att diskriminera smittsamma från icke-infektiös partiklar. Syftet med denna artikel är att ge detaljerade protokoll för alternativa metoder till stöd i diskriminering av infektiös norovirus partiklar hjälp aptamer bindande, dynamisk ljusspridning och transmissionselektronmikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter