Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Metod för märkning avskrifter i enskilda Escherichia coli celler för singel-molekyl fluorescens In Situ hybridisering experiment
 
Click here for the English version

Metod för märkning avskrifter i enskilda Escherichia coli celler för singel-molekyl fluorescens In Situ hybridisering experiment

Article DOI: 10.3791/56600-v 07:51 min December 21st, 2017
December 21st, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver en metod för märkning enskilda budbärar-RNA (mRNA) avskrifter med fluorescently-märkt DNA sonder, för användning i singel-molekyl fluorescens i situ hybridisering (smFISH) experiment i E. coli. smFISH är en visualisering metod som tillåter den samtidiga upptäckt, lokalisering och kvantifiering av enstaka mRNA-molekyler i fast enskilda celler.

Tags

Cellbiologi fråga 130 singel-molekyl fluorescens i situ hybridisering E. coli avskrift cell-till-cell variabilitet messenger-RNA genuttryck stokastiska optiska återuppbyggnad mikroskopi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter