Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Isolering och RNA-extraktion av nervceller, makrofager och mikroglia från Larval zebrafiskar hjärnor
 
Click here for the English version

Isolering och RNA-extraktion av nervceller, makrofager och mikroglia från Larval zebrafiskar hjärnor

Article DOI: 10.3791/57431
April 27th, 2018

Chapters

Summary April 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att isolera nervceller, makrofager och mikroglia från larval zebrafiskar hjärnor under fysiologiska och patologiska förhållanden. Vid isolering utvinns RNA från dessa celler att analysera deras gen uttryck profil. Detta protokoll möjliggör insamling av hög kvalitet RNA för att utföra efterföljande analys som qPCR och transkriptomik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter