Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Effektiv generering av bukspottkörteln/tolvfingertarmen Homeobox Protein 1+ bakre framtarmen/pankreas stamfäder från hPSCs i vidhäftning kulturer
 
Click here for the English version

Effektiv generering av bukspottkörteln/tolvfingertarmen Homeobox Protein 1+ bakre framtarmen/pankreas stamfäder från hPSCs i vidhäftning kulturer

Article DOI: 10.3791/57641-v
March 27th, 2019

Chapters

Summary March 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett detaljerat protokoll för att skilja mänskliga pluripotenta stamceller (hPSCs) i bukspottkörteln/tolvfingertarmen homeobox protein 1+ (PDX1+) celler för generering av bukspottskörteln härstamningar baserat på icke-koloni typ enskiktslager tillväxten av dissocierade enstaka celler. Denna metod är lämplig för att producera homogen hPSC-derived celler, genmanipulation och screening.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter