Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Dissektion av Enhancer-funktion som använder Multiplex CRISPR-baserade Enhancer störningar i cellinjer
 
Click here for the English version

Dissektion av Enhancer-funktion som använder Multiplex CRISPR-baserade Enhancer störningar i cellinjer

Article DOI: 10.3791/57883-v 10:46 min June 2nd, 2018
June 2nd, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver de steg som behövs för att utforma och utföra multiplexade inriktning av förstärkare med proteinet avaktivera fusion SID4X-dCas9-KRAB, kallas även smakförstärkare störningar (Enhancer-i). Detta protokoll möjliggör identifiering av förstärkare som reglerar genuttryck och underlättar dissektion av relationer mellan smakförstärkare som reglerar en gemensam målgenen.

Tags

Genetik fråga 136 genreglering enhancer funktionsgenomik epigenetik CRISPR/Cas9 transkriptionsfaktorer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter