Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Analysere dynamisk Protein komplekser sammen på og løslatt fra Biolayer Interferometry Biosensor massespektrometri og elektronmikroskop
 
Click here for the English version

Analysere dynamisk Protein komplekser sammen på og løslatt fra Biolayer Interferometry Biosensor massespektrometri og elektronmikroskop

Article doi: 10.3791/57902
August 6th, 2018

Summary August 6th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å overvåke montering og demontering av miltbrann giften bruker biolayer interferometry (BLI). Etter montering/demontering på biosensor overflaten, store protein komplekser er løslatt fra overflaten for visualisering og identifikasjon av komponenter i komplekser med elektronmikroskop og massespektrometri, henholdsvis.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter