Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantitativ autoradiografisk metod för bestämning av regionala frekvenser av cerebral protein syntes in vivo
 

Kvantitativ autoradiografisk metod för bestämning av regionala frekvenser av cerebral protein syntes in vivo

Article doi: 10.3791/58503
June 28th, 2019 Usage Statistics

Summary June 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protein syntes är en kritisk biologisk process för celler. I hjärnan, det krävs för adaptiva förändringar. Mätning av frekvenser av proteinsyntes i intakt hjärna kräver noggranna metodologiska överväganden. Här presenterar vi L-[1-14C]-leucine kvantitativ autoradiografiska metod för bestämning av regionala satser av cerebral proteinsyntes in vivo.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter