Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Micromanipulation av cirkulerande tumör celler för nedströms molekylär analys och metastatisk potentiell bedömning
 
Click here for the English version

Micromanipulation av cirkulerande tumör celler för nedströms molekylär analys och metastatisk potentiell bedömning

Article DOI: 10.3791/59677-v
May 14th, 2019

Chapters

Summary May 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett integrerat arbets flöde för att identifiera fenotypiska och molekyl ära egenskaper som karakteriserar cirkulerande tumör celler (CTCs). Vi kombinerar levande immunofärgning och robotliknande mikromanipulation av enstaka och klustrade ctcs med Single cell-baserade tekniker för nedströms analys och bedömning av metastaser-sådd förmåga.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter