Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Flow Cytometric Analyse av lymfocytt infiltrasjon i sentralnervesystemet under eksperimentell autoimmun encefalomyelitt
 
Click here for the English version

Flow Cytometric Analyse av lymfocytt infiltrasjon i sentralnervesystemet under eksperimentell autoimmun encefalomyelitt

Article DOI: 10.3791/61050-v 09:01 min November 17th, 2020
November 17th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet presenterer en protokoll for å indusere aktiv eksperimentell autoimmun encefalomyelitt (EAE) hos mus. En metode for isolasjon og karakterisering av infiltrerte lymfocytter i sentralnervesystemet (CNS) presenteres også for å vise hvordan lymfocytter er involvert i utviklingen av CNS autoimmun sykdom.

Tags

Immunologi og infeksjon utgave 165 multippel sklerose MS eksperimentell autoimmun encefalomyelitt EAE autoimmun sykdom sentralnervesystemet CNS T-lymfocytt strømningscytometri
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter