Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Karakterisering av immunceller og proinflammatoriske mediatorer i lungemiljøet
 
Click here for the English version

Karakterisering av immunceller og proinflammatoriske mediatorer i lungemiljøet

Article DOI: 10.3791/61359-v 09:00 min
June 24th, 2020

Chapters

Summary June 24th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver bruken av flowcytometri for å identifisere endringene i immuncellesammensetning, cytokinprofil og kjemokinprofil i lungemiljøet etter forbigående okklusjon av cerebri cerebralis, en murine modell av iskemisk hjerneslag.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter