Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Måling av 3-dimensjonale cAMP-distribusjoner i levende celler ved hjelp av 4-dimensjonale (x, y, z og λ) Hyperspektral FRET-avbildning og -analyse
 
Click here for the English version

Måling av 3-dimensjonale cAMP-distribusjoner i levende celler ved hjelp av 4-dimensjonale (x, y, z og λ) Hyperspektral FRET-avbildning og -analyse

Article DOI: 10.3791/61720-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

På grunn av iboende lavt signal-til-støy-forhold (SNR) av Fӧrster resonansenergioverføringssensorer (FRET), har måling av cAMP-signaler vært utfordrende, spesielt i tre romlige dimensjoner. Her beskriver vi en hyperspektral FRET-avbildnings- og analysemetodikk som tillater måling av cAMP-distribusjon i tre romlige dimensjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter