Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Drosophila melanogaster Larve injeksjon protokoll
 
Click here for the English version

Drosophila melanogaster Larve injeksjon protokoll

Article DOI: 10.3791/63144-v 03:16 min October 19th, 2021
October 19th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila melanogaster voksne fluer har blitt mye brukt som modellorganismer for å undersøke de molekylære mekanismene som ligger til grunn for antimikrobielle medfødte immunresponser og mikrobielle infeksjonsstrategier. For å fremme D. melanogaster larvestadiet som et ekstra eller alternativt modellsystem, beskrives en larval injeksjonsteknikk.

Tags

Immunologi og infeksjon utgave 176 Drosophila melanogaster medfødt immunitet infeksjon mikroinjeksjon host-patogen interaksjoner dyremodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter