Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Immunoblot Analys
 
Click here for the English version

Immunoblot Analys

Article DOI: 10.3791/759
June 20th, 2008

Chapters

Summary June 20th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Immunoblotting (Western blotting) är en snabb och känslig analys för upptäckt och karakterisering av proteiner som fungerar genom att utnyttja den särskilda inneboende i antigen-antikropp erkännande. Denna video innehåller protokoll för protein separation, läskpapper proteiner på membran, immunoprobing och visualisering med hjälp av kromogen eller kemiluminiscent substrat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter