Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Immüno Analizi
 
Click here for the English version

Immüno Analizi

Article DOI: 10.3791/759
June 20th, 2008

Chapters

Summary June 20th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

(Batı blot) İmmünoblotting antijen-antikor tanıma doğasında özgüllüğü istismar çalışır proteinlerin saptanması ve karakterizasyonu için hızlı ve duyarlı bir testtir. Bu video protein ayırma protokolleri, proteinler membranlar üzerine blot, immunoprobing, kromojenik veya kemilüminesan yüzeyler kullanarak görselleştirme sağlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter