Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Utveckling av automatiserad bildbehandling och analys för zebrafisk kemiska skärmar.
 
Click here for the English version

Utveckling av automatiserad bildbehandling och analys för zebrafisk kemiska skärmar.

Article DOI: 10.3791/1900-v 10:50 min June 24th, 2010
June 24th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi rapporterar utvecklingen av ett system för automatiserad bildbehandling och analys av zebrafisk transgena embryon i multispot plattor. Detta visar på möjligheten att mäta dosberoende effekter av en liten molekyl, BCI, på Fibroblast Growth Factor reporter genuttryck och erbjuda teknik för att fastställa hög genomströmning skärmar zebrafisk kemikalie.

Tags

Cellbiologi Zebrafish Kemiska skärmar Cognition Network Technology Fibroblast tillväxtfaktor (E)-2-bensyliden-3-(cyclohexylamino) -2,3-dihydro-1H-inden-1-en (BCI) tg (dusp6: d2EGFP)
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter