Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Organotypisk Kollagen I Analys
 
Click here for the English version

Organotypisk Kollagen I Analys: en formbar plattform att bedöma Cell Beteende i en 3-dimensionell sammanhang

Article DOI: 10.3791/3089-v 10:46 min October 13th, 2011
October 13th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett förfarande beskrivs för framställning av en 3-dimensionell matris bestående av kollagen typ I och primära humana fibroblaster. Denna organotypisk gel fungerar som en användbar substrat för att bedöma invasiv cellmigration eftersom det härmar grundläggande funktionerna i vävnad stroma och är mottaglig för många former av mikroskopi.

Tags

Bioteknik organotypisk kultur cellmigration invasion 3-dimensionell matris Collagen I andra övertonen generation värd-tumör interaktion mikromiljö
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter