Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

İnsan İsteyerek Pluripotent Kök Hücreler transfekte ve Nucleofecting
 
Click here for the English version

İnsan İsteyerek Pluripotent Kök Hücreler transfekte ve Nucleofecting

Article DOI: 10.3791/3110
October 5th, 2011

Chapters

Summary October 5th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genetik modifikasyon alanında son gelişmelere rağmen, insan embriyonik kök hücreleri (hESC) aktarılmasının kaprisli bir süreç olmaya devam etmektedir. Bildiğimiz kadarıyla, insan kaynaklı pluripotent kök hücreler (iPSCs) transfekte etmek için sistematik ve etkili bir yöntem bildirilmemiştir. Burada, biz verimli transfekte ve insan iPSCs nucleofect sağlam protokoller açıklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter