Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Farklı soy İnsan Embriyonik Kök Hücreleri (hESC) Yayılması ve Farklılaşma için 3D Platformu olarak aljinat Mikrokapsül
 
Click here for the English version

Farklı soy İnsan Embriyonik Kök Hücreleri (hESC) Yayılması ve Farklılaşma için 3D Platformu olarak aljinat Mikrokapsül

Article DOI: 10.3791/3608-v 10:02 min March 9th, 2012
March 9th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biz endoderm ve dopaminerjik (DA) nöronlara yayılması ve embriyonik kök hücrelerin farklılaşması için etkili bir 3D platform olarak bir mikroenkapsülasyon tekniği optimize etmiş. Ayrıca nakli sırasında ana hücreleri bağışıklık izolasyonu için bir fırsat sağlar. Bu platform, diğer hücre türleri için adapte edilebilir.

Tags

Biyomühendislik Sayı 61 Alginat mikrokapsül 3D platformu embriyonik kök hücreler kesin endoderm dopaminerjik nöronlar
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter