Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Konstruerar en tvåskiktad Hydrogel till Control ASC differentiering
 
Click here for the English version

Konstruerar en tvåskiktad Hydrogel till Control ASC differentiering

Article doi: 10.3791/3953
May 25th, 2012

Summary May 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll är inriktad på användning av den inneboende förmågan hos stamceller att ta kö från den omgivande extracellulära matrisen och induceras till att differentiera till flera fenotyper. Detta sätt manuskript sträcker vår beskrivning och karakterisering av en modell som utnyttjar en tvåskiktad hydrogel, som består av PEG-fibrin och kollagen, för att samtidigt tillsammans differentiera adipos-härledda stamceller

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter