Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metabole Labeling van leucine rich repeat Kinasen 1 en 2 met radioactieve fosfaat
 
Click here for the English version

Metabole Labeling van leucine rich repeat Kinasen 1 en 2 met radioactieve fosfaat

Article DOI: 10.3791/50523
September 18th, 2013

Chapters

Summary September 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Leucine rich repeat kinases 1 en 2 (LRRK1 en LRRK2) zijn multidomain eiwitten die zowel GTPase en kinase domeinen coderen en die gefosforyleerd zijn in cellen. Hier presenteren we een protocol om LRRK1 en LRRK2 label in cellen met 32p orthofosfaat, waardoor een middel om hun algemene cellulaire fosforylering te meten.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter