Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Metabole Labeling van leucine rich repeat Kinasen 1 en 2 met radioactieve fosfaat
 
Click here for the English version

Metabole Labeling van leucine rich repeat Kinasen 1 en 2 met radioactieve fosfaat

Article DOI: 10.3791/50523 11:31 min September 18th, 2013
September 18th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Leucine rich repeat kinases 1 en 2 (LRRK1 en LRRK2) zijn multidomain eiwitten die zowel GTPase en kinase domeinen coderen en die gefosforyleerd zijn in cellen. Hier presenteren we een protocol om LRRK1 en LRRK2 label in cellen met 32p orthofosfaat, waardoor een middel om hun algemene cellulaire fosforylering te meten.

Tags

Cellular Biology biologie (algemeen) biochemie bio-ingenieur (algemeen) LRRK1 LRRK2 metabole etikettering 32P orthofosfaat immunoprecipitatie autoradiografie
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter