Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bone Marrow-avledet Macrophage Produksjon
 
Click here for the English version

Bone Marrow-avledet Macrophage Produksjon

Article DOI: 10.3791/50966 07:06 min
November 22nd, 2013

Chapters

Summary November 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Makrofager har lenge vært anerkjent som en kritisk komponent i den medfødte og ervervede immunresponser. Den siste eksplosjonen av kunnskap knyttet til evolusjonære, genetiske og biokjemiske aspekter av samspillet mellom makrofager og mikrober har fornyet vitenskapelig oppmerksomhet til makrofager. Denne artikkelen beskriver en metode for å skille makrofager fra mus benmarg.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter