Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En video-protokollet av retroviral infektion i Primär Intestinal organoid kultur
 
Click here for the English version

En video-protokollet av retroviral infektion i Primär Intestinal organoid kultur

Article DOI: 10.3791/51765
August 11th, 2014

Chapters

Summary August 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll förklarar primära Lgr5-positve organoid kulturen och den efterföljande prestanda retroviral transduktion. Detta gör att Cre-inducerbart överuttryck eller knockdown av den levererade transgenen och tillåter funktionella studier som skall utföras i romanen in vitro organotypisk modellsystem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter