Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Orthotopic Injeksjon av brystkreft celler inn i Mammary Fat Pad av mus å studere tumorvekst.
 
Click here for the English version

Orthotopic Injeksjon av brystkreft celler inn i Mammary Fat Pad av mus å studere tumorvekst.

Article DOI: 10.3791/51967
February 8th, 2015

Chapters

Summary February 8th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kreft er en kompleks sykdom som er påvirket av vevet rundt svulsten samt lokale pro- og anti-inflammatoriske mediatorer. Derfor kan ortotropiske innsprøytningsmodeller, i stedet for subkutane modeller være nyttige for å studere kreft progresjon på en måte som bedre etterligner human patologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter