Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Orthotopic Injektion av bröstcancerceller i juverfett Pad av möss att studera tumörtillväxt.
 
Click here for the English version

Orthotopic Injektion av bröstcancerceller i juverfett Pad av möss att studera tumörtillväxt.

Article DOI: 10.3791/51967
February 8th, 2015

Chapters

Summary February 8th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cancer är en komplex sjukdom som påverkas av den vävnad som omger tumören, liksom lokala pro- och anti-inflammatoriska mediatorer. Därför kan ortotropiska injektion modeller, snarare än subkutana modeller bör undersökas cancer progression på ett sätt som bättre efterliknar människo patologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter