Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Design, overflatebehandling, Cellular plating, og dyrking av Modular nevrale nettverk bestående av Funksjonelt Inter-tilkoblede kretser
 
Click here for the English version

Design, overflatebehandling, Cellular plating, og dyrking av Modular nevrale nettverk bestående av Funksjonelt Inter-tilkoblede kretser

Article doi: 10.3791/52572
April 15th, 2015

Summary April 15th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet beskriver en protokoll for å vokse in vitro modulære nettverk bestående av romlig trange, funksjonelt inter-tilkoblet nevrale kretser. Et polymert masken blir brukt til å mønstre et proteinsjikt for å fremme cellulær adhesjon i løpet av dyrknings substratet. Belagt nevroner vokse på belagte områder etablerer spontane tilkoblinger og stiller elektrofysiologisk aktivitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter