Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Metoder för att studera förändringar i inneboende Protein aggregering med åldern i Caenorhabditis elegans
 

Metoder för att studera förändringar i inneboende Protein aggregering med åldern i Caenorhabditis elegans

Article doi: 10.3791/56464
November 26th, 2017

Summary November 26th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med den metoden som presenteras här är att utforska protein aggregation under normalt åldrande i modell organismen C. elegans. Protokollet utgör ett kraftfullt verktyg att studera de mycket olösligt stora aggregat som bildar med åldern och att avgöra hur förändringar i proteostasis påverkar protein aggregering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter