Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Injeksjoner av lipopolysakkarid i mus å etterligne av mikrobielle avledede produkter etter Intestinal barriere brudd
 
Click here for the English version

Injeksjoner av lipopolysakkarid i mus å etterligne av mikrobielle avledede produkter etter Intestinal barriere brudd

Article DOI: 10.3791/57610
May 2nd, 2018

Chapters

Summary May 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her vises en protokoll å etterligne av bakteriell-avledet forbindelser etter intestinal barriere brudd. En lav sublethal dose av lipopolysakkarid ble injisert systemisk i mus, som var overvåket for 24 timer etter injeksjon. Uttrykk for pro-inflammatoriske cytokiner var fast bestemt på flere tidspunkt i milten og leveren kolon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter