Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Långsiktiga In Vivo -spårning av inflammatoriska celler dynamiken inom Drosophila puppor
 
Click here for the English version

Långsiktiga In Vivo -spårning av inflammatoriska celler dynamiken inom Drosophila puppor

Article doi: 10.3791/57871
June 14th, 2018

Summary June 14th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för live-imaging såret reparation och den associera inflammatoriska reaktionen på plats och tid högupplösta i vivo. Denna metod använder Drosophila Pupp utvecklingsstadiet att möjliggöra långsiktiga imaging och spårning av viss cellpopulationer över tid och är kompatibel med effektiv RNAi-medierad genen inaktivering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter