Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Rekonstruktion av encelliga medfödda fluorescenssignaturer av konfokal mikroskopi
 
Click here for the English version

Rekonstruktion av encelliga medfödda fluorescenssignaturer av konfokal mikroskopi

Article DOI: 10.3791/61120-v 07:29 min May 27th, 2020
May 27th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenteras ett protokoll för optiskt extraherande och katalogisering av medfödda cellulära fluorescenssignaturer (dvs. cellulär autofluorescens) från varje enskild levande cell som distribueras i ett tredimensionellt utrymme. Denna metod är lämplig för att studera den medfödda fluorescenssignaturen hos olika biologiska system vid en encellig upplösning, inklusive celler från bakterier, svampar, jäst, växter och djur.

Tags

Biologi nummer 159 konfokal mikroskopi spektroskopi autofluorescens encellsanalys medfödd fluorescens konfokal reflektionsmikroskopi konfokal mikrospektroskopi mikrobiologi taggfri analys minimalt invasiv analys
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter