Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En DNA/Ki67-basert flowcytometrianalyse for cellesyklusanalyse av antigenspesifikke CD8 T-celler hos vaksinerte mus
 
Click here for the English version

En DNA/Ki67-basert flowcytometrianalyse for cellesyklusanalyse av antigenspesifikke CD8 T-celler hos vaksinerte mus

Article DOI: 10.3791/61867-v
January 5th, 2021

Chapters

Summary January 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Clonal ekspansjon er et sentralt trekk ved antigenspesifikk T-cellerespons. Cellesyklusen til antigenresponserende T-celler har imidlertid blitt dårlig undersøkt, blant annet på grunn av tekniske begrensninger. Vi beskriver en strømningscytometrisk metode for å analysere clonally ekspanderende antigenspesifikke CD8 T-celler i milt og lymfeknuter av vaksinerte mus.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter