Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In vitro och in vivo mareld Reporter Gene avbildning av mänskliga embryonala stamcellslinjer
 
Click here for the English version

In vitro och in vivo mareld Reporter Gene avbildning av mänskliga embryonala stamcellslinjer

Article DOI: 10.3791/740
May 2nd, 2008

Chapters

Summary May 2nd, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med det växande intresset för stamcellsbehandlingar, molecular imaging tekniker är idealiska för övervakning av stamcellstransplantation beteende efter transplantationen. Luciferas reporter gener har aktiverat icke-invasiva, repetitiva bedömning av cellens överlevnad, placering och spridning i vivo. Denna video kommer att visa hur du spårar hESC spridning i en levande mus.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter