Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Standardiserade Beredning av encelliga Suspensioner från mus lungvävnad med gentleMACS Dissociator
 
Click here for the English version

Standardiserade Beredning av encelliga Suspensioner från mus lungvävnad med gentleMACS Dissociator

Article doi: 10.3791/1266
July 2nd, 2009

Summary July 2nd, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ta avstånd celler från specifika vävnadstyper kräver särskild parametrar för vävnad agitation för att få en stor mängd livskraftiga, odlingsbara celler. Den Miltenyi gentleMACS dissociator optimerar denna uppgift med en enkel, praktisk protokoll. I denna publikation användning av denna apparat på lungvävnad förklaras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter