Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Fluorescens återhämtning efter fotoblekning (FRAP) av fluorescens märkta proteiner i Dendritutskotten hos odlade hippocampus nervceller
 
Click here for the English version

Fluorescens återhämtning efter fotoblekning (FRAP) av fluorescens märkta proteiner i Dendritutskotten hos odlade hippocampus nervceller

Article DOI: 10.3791/2568-v 06:36 min April 16th, 2011
April 16th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

FRAP har använts för att kvantifiera rörlighet grön fluorescens protein (GFP)-märkta proteiner i odlade celler. Vi undersökte den mobila / orörliga fraktioner av GFP genom att analysera fluorescens återhämtning procent efter fotoblekning. I denna studie var FRAP utförs på ryggar av hippocampus neuroner.

Tags

Neurovetenskap 50 ryggrad FRAP hippocampus nervceller levande cell imaging protein rörlighet
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter