Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Transduktion av mänskliga celler med polymer-komplexbundet Ecotropic lentivirus för förbättrade biosäkerhet
 
Click here for the English version

Transduktion av mänskliga celler med polymer-komplexbundet Ecotropic lentivirus för förbättrade biosäkerhet

Article DOI: 10.3791/2822
July 24th, 2011

Chapters

Summary July 24th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lentiviruses är ett värdefullt forskningsverktyg för att undersöka geners funktion, men kan forskare vill undvika produktion av pantropic kända lentivirus kodning eller misstänkt onkogener. Som ett alternativ, presenterar vi en säkrare protokoll för användning av ecotropic lentivirus på mänskliga celler modifierats för att uttrycka ecotropic receptorn mSlc7a1.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter