Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

This content is Open Access.

Time-lapse fluorescensavbildning av Arabidopsis rottillväxt med Rapid Manipulering av Root miljö med hjälp av RootChip
 
Click here for the English version

Time-lapse fluorescensavbildning av Arabidopsis rottillväxt med Rapid Manipulering av Root miljö med hjälp av RootChip

Article DOI: 10.3791/4290
July 7th, 2012

Chapters

Summary July 7th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln innehåller ett protokoll för odling av Arabidopsis plantor i RootChip, en mikroflödessystem imaging plattform som kombinerar automatiserad styrning av odlingsbetingelser med mikroskopisk roten övervakning och FRET-baserad mätning av intracellulära metaboliten nivåer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter