Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

RNA-seq Analys av Transcriptomes i trombin behandlade och kontroll Human pulmonell mikrovaskulära endotelceller
 
Click here for the English version

RNA-seq Analys av Transcriptomes i trombin behandlade och kontroll Human pulmonell mikrovaskulära endotelceller

Article DOI: 10.3791/4393
February 13th, 2013

Chapters

Summary February 13th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll utgör en fullständig och detaljerad procedur för att tillämpa RNA-seq, en kraftfull nästa generations DNA-sekvensering teknik, profil transcriptomes i humana pulmonära mikrovaskulära endotelceller med eller utan trombin behandling. Detta protokoll är generaliserbara till olika celler eller vävnader som påverkas av olika reagenser eller sjukdomstillstånd.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter