Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Culture of Adult Transgene Sebrafisk Netthinne explants for Live-celle Imaging av multiphoton Mikros
 
Click here for the English version

Culture of Adult Transgene Sebrafisk Netthinne explants for Live-celle Imaging av multiphoton Mikros

Article DOI: 10.3791/55335
February 24th, 2017

Chapters

Summary February 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sebrafisk retinal regenerasjon har for det meste blitt undersøkt ved hjelp av faste netthinner. Men dynamiske prosesser som interkinetic atom migrasjon oppstår under regenerativ respons og krever levende celle bildebehandling for å undersøke de underliggende mekanismene. Her beskriver vi kultur og bilde forhold til å overvåke Interkinetic Nuclear Migration (INM) i sanntid ved hjelp multiphoton mikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter