Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kultur av vuxna Transgena Zebrafish retinal explants för Live-cell imaging av multifotonMicrosCopy
 
Click here for the English version

Kultur av vuxna Transgena Zebrafish retinal explants för Live-cell imaging av multifotonMicrosCopy

Article DOI: 10.3791/55335
February 24th, 2017

Chapters

Summary February 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zebrafisk retinal förnyelse har mestadels studerats med hjälp av fasta näthinnor. Men dynamiska processer såsom interkinetic kärn migration inträffar under den regenerativa svar och kräver levande cell imaging att undersöka de bakomliggande mekanismerna. Här beskriver vi kultur och avbildningsbetingelser för att övervaka Interkinetic Nuclear Migration (INM) i realtid med hjälp av multifotonmikroskop.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter