Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Confocal Imaging av neuropeptid Y-pHluorin
 
Click here for the English version

Confocal Imaging av neuropeptid Y-pHluorin: en teknik för att visualisera Insulin granulat exocytos i intakt murina och mänskliga holmar

Article DOI: 10.3791/56089-v 09:41 min September 13th, 2017
September 13th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett protokoll för visualisering av insulin exocytos i intakt holmar med pHluorin, en pH-känsliga grönt fluorescerande protein. Isolerade öar är infekterad med adenovirus kodning pHluorin kopplat till den vesikler Last neuropeptid Y. Detta möjliggör upptäckt av insulin granule fusion händelser av konfokalmikroskopi.

Tags

Cellbiologi problemet 127 Insulin granule exocytos neuropeptid Y pHluorin pulserande sekretion Langerhanska adenovirus
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter