Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Cell Aggregation analyser att utvärdera bindningen av Drosophila skåran med Trans-ligander och dess hämning av Cis-ligander
 
Click here for the English version

Cell Aggregation analyser att utvärdera bindningen av Drosophila skåran med Trans-ligander och dess hämning av Cis-ligander

Article doi: 10.3791/56919
January 2nd, 2018

Summary January 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Komplexiteten i vivo system gör det svårt att skilja mellan aktivering och hämning av Notch receptor av trans- och cis-ligander, respektive. Här presenterar vi ett protokoll baserat på in vitro- cell-aggregering analyser för kvalitativa och semikvantitativt utvärdering av bindningen av Drosophila Notch till trans-ligander vs cis-ligander.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter