Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Bestämning av plasmamembranet partitionering för perifert-associerade proteiner
 
Click here for the English version

Bestämning av plasmamembranet partitionering för perifert-associerade proteiner

Article DOI: 10.3791/57837-v 11:11 min June 15th, 2018
June 15th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra en kvantitativ analys av plasmamembran föreningen för fluorescently-taggade perifert-associerade protein. Metoden är baserad på computational nedbrytning av membran och cytoplasmiska komponent signal som observerats i celler märkta med plasmamembranet fluorescerande markör.

Tags

Biologi fråga 136 perifert-associerade plasmamembranet protein membran affinitet membran partitionering konfokalmikroskopi ImageJ R-projektet FM 4-64 deconvolution
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter