Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Användning av saxkniven under perioral endoskopi myotomi för behandling av achalasia
 
Click here for the English version

Användning av saxkniven under perioral endoskopi myotomi för behandling av achalasia

Article DOI: 10.3791/63239-v
March 3rd, 2023

Chapters

Summary March 3rd, 2023

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att minimera den tekniska svårigheten och förbättra säkerheten för peroral endoskopisk myotomi (POEM) beskriver vi ett protokoll för att använda en saxkniv för huvudstegen i POEM, inklusive slemhinnesnitt, submukosal tunneling, myotomi och hemostas.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter